#ChatCPT

OpenAI cần bao nhiêu tiền vận hành ChatGPT mỗi ngày

Để có thể trả lời một cách lưu loát "giống con người", OpenAI được cho là đã chi 100.000 USD/ngày, tức ba triệu USD mỗi tháng cho ChatGPT.

15:54 03/02/2023