Tổng hợp Extension cần thiết và hướng dẫn lập trình PHP khi sử dụng Visual Studio Code

Visual Studio Code là một trình soạn thảo tuyệt vời cho việc lập trình PHP. Với các tính năng như syntax highlighting, bracket matching, IntelliSense (gợi nhớ code) và bạn có thể thêm nhiều chức năng hơn thông qua các extension được tạo bởi cộng đồng lập trình viên. Trong bài viết này [domain] sẽ tổng hợp những Extension hỗ trợ viết PHP trên phần mềm Visual Studio Code.

10:55 18/01/2022