Giới thiệu tổng quan và so sánh giữa ReactJS và VueJS

Cùng với sự phát triển như vũ bão của cộng đồng JavaScript, chúng ta có cảm giác như mỗi tuần lại có thêm các framework, library JavaScript mới được ra mắt. Thật khó có thể để liệt kê hết ra đây các framework, library, tool hiện có trong cộng đồng. Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ và so sánh giữa hai Framework phổ biến nhất hiện nay đó là ReactJS và VueJS

14:18 14/01/2022