#antivirus

Hàng trăm nghìn người tải nhầm app ChatGPT giả mạo

ChatGPT là sản phẩm AI được cung cấp miễn phí và đơn giản qua trang chat.openai.com, chưa có bản mobile. Do đó các ứng dụng Chat GPT trên các chợ ứng dụng hiện nay đều là giả mạo.

15:46 03/02/2023